Artykuł Dodaj artykuł

ZNAMY JUŻ LAURETAÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Z RACHUNKOWOŚCI!

Zakończył się Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości dla szkół średnich, który jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.

obrazeczek%20konkurs.bmpZakończył się Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości dla szkół średnich, który jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Zespół szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie i po raz pierwszy w tym roku objął zasięgiem cały kraj. 28 marca br. wyłonionych zostało pięciu Laureatów. Pierwsze miejsce zdobyła Anna Kowal, uczennica z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, pokonując prawie siedemset osób z całej Polski. Organizatorów Konkursu wspierała m.in. firma WA-PRO. 

Głównym celem Konkursu jest pobudzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowań  problematyką współczesnej rachunkowości, jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy, a także  konfrontacja  wiedzy i umiejętności   wyniesionych   przez uczniów  z własnej szkoły z wymaganiami prezentowanymi przez inne ośrodki.  Ogólnopolski  Konkurs z Zakresu Rachunkowości przyczynia się w coraz większym stopniu do rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami rachunkowości w całej Polsce, jest  także ważnym   przedsięwzięciem   w   kierunku    standaryzacji   wymagań z zakresu rachunkowości pod kątem zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego, który obowiązuje w Polsce od 2006 roku.

„Mamy nadzieję, że Konkurs zainspiruje młodych ludzi do pracy nad własnym rozwojem i pobudzi do rywalizacji w grupie rówieśników. Liczymy na wyłonienie najbardziej utalentowanych uczniów. Uczestnikom udział w konkursie może pomóc zweryfikować wyobrażenia dotyczące osiągnięcia sukcesu w warunkach konkurencji i określenia swoich mocnych i słabych stron” – mówi Marta Micał, nauczycielka ze Szkoły nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie oraz współorganizatorka Konkursu.

Adresatami Konkursu z Zakresu Rachunkowości są uczniowie szkół średnich i policealnych  kształcących się w zawodach: technik ekonomista oraz technik rachunkowości. Od pięciu lat projekt organizowany jest przez nauczycieli rachunkowości Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie w porozumieniu z dyrekcją. W tym roku Konkurs stał się wydarzeniem ogólnopolskim, ze względu na duże zainteresowanie wielu szkół z całego kraju. W I etapie szkolnym wzięło udział 696 uczniów z 13 województw. Do ostatniego, II etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 60 osób. 28 marca wyłoniono 5 Laureatów. 

Konkurs na etapie szkolnym organizuje konsultant, czyli nauczyciel rachunkowości, zaś przeprowadza go trzyosobowa komisja. Uczniowie muszą wypełnić test wyboru i zaliczyć aż 80 %. II etap organizowany jest w Rzeszowie przez Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Odział Podkarpacki oraz Politechniką Rzeszowską. W drugiej części przeprowadzany jest sprawdzian w formie pisemnej i oceniane są projekty indywidualnych prac ekonomiczno-księgowych wykonanych przez uczestników.

Tematyka Konkursu obejmuje takie obszary, jak: podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansowa oraz elementy analizy finansowej.

 


Funkcję sponsora Konkursu objęła firma WA-PRO – jeden z czołowych polskich producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.  WA-PRO, oprócz wsparcia organizatorów, prowadzi także szkolenia dla nauczycieli z województwa podkarpackiego z obsługi systemu Finanse i Księgowość WF-FaKir, który jest wykorzystywany przez nauczycieli na zajęciach rachunkowości. 

WA-PRO przekazało Laureatom Konkursu także nagrody w postaci swoich systemów finansowo-księgowych, dzięki którym przyszli księgowi będą mogli poszerzać swoje praktyczne umiejętności. Z inicjatywy Eurodeputowanego Mieczysława Janowskiego cała zwycięska piątka wyjedzie również do Parlamentu Europejskiego. Ponadto zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała kurs samodzielnego księgowego, ufundowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Podkarpacki oraz studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, oferowane przez samą Szkołę.


Dodatkowe informacje: www.ekonomikrejtan.rzeszow.pl oraz www.wapro.pl

 

Kontakt:
Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie         
Marta Micał                                                                                
e-mail: martamical@op.pl
tel. kom. 512 085 710

WA-PRO Sp. z o.o.     
AgataKurto  
e-mail: a.kurto@wapro.pl 
tel.: 22 702 89 32                         
tel. kom.: 0 697 078 721

Podobne artykuły