Artykuł Dodaj artykuł

Asseco BS połączyło się z Anica System

1 kwietnia br. Sąd Rejonowy w Lublinie zarejestrował połączenie spółek Asseco Business Solutions (Asseco BS) oraz Anica System (Anica). Celem połączenia jest realizacja strategii Asseco BS, która zakłada budowanie mocnej, konkurencyjnej na rynku firmy ze spójną, uzupełniającą się ofertą produktową.

1 kwietnia br. Sąd Rejonowy w Lublinie zarejestrował połączenie spółek Asseco Business Solutions (Asseco BS) oraz Anica System (Anica). Celem połączenia jest realizacja strategii Asseco BS, która zakłada budowanie mocnej, konkurencyjnej na rynku firmy ze spójną, uzupełniającą się ofertą produktową. Dzięki fuzji portfel produktów i usług Asseco BS wzbogacił się o rozwiązania Anica System, które obejmują: systemy mobilne i faktoringowe oraz usługi integracyjne i analityczne.

Połączenie Asseco BS (spółka przejmująca) z Anica System (spółka przejmowana) nastąpiło na podstawie art. 492, §1, pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Anica System na Asseco Business Solutions. Oznacza to, że Anica została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Podstawą połączenia były uchwały Walnego Zgromadzenia Anica System i Walnego Zgromadzenia Asseco BS. Całość poprzedziło uzgodnienie pomiędzy spółkami oraz podpisanie w dniu 19 grudnia 2008r. planu połączenia.

Połączenie z Anica System jest kolejnym krokiem w stronę umacniania pozycji Asseco BS na rynku. Nasze portfolio produktowo – usługowe, które obejmuje systemy ERP, oprogramowanie dla MSP i usługi outsourcingowe wzbogaciło się o nowe rozwiązania, które świetnie uzupełniają ofertę spółki. - mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions – Chcemy też wykorzystać potencjał jaki tkwi w obydwu firmach. Już teraz trwają prace nad nowym produktem – systemem mobilnym, który będzie oferowany małym firmom handlowym i dystrybucyjnym. – kontynuuje Romuald Rutkowski.

Połączenie oprócz perspektyw rynkowych oraz rozwojowych stworzyło możliwość oszczędności w sferze operacyjnej. W ciągu pierwszego kwartału br. udało się scentralizować działy finansowy oraz kadrowy, które obecnie znajdują się w Lublinie, gdzie jest siedziba Asseco BS. Kolejne usprawnienia obejmą wdrożenie w ramach spółki systemu analizy projektowej, który umożliwia ocenę rentowności każdego projektu. Ma to służyć poprawie rentowności Asseco Business Solutions oraz wzmocnieniu jej potencjału rynkowego.

Łącząc się z Asseco BS wnosimy nie tylko know-how w zakresie rozwiązań mobilnych czy systemów faktoringowych, ale też bardzo stabilny portfel klientów oraz produktów, który jest źródłem dużej przewagi konkurencyjnej na rynku, co w obecnych czasach ma niebagatelne znaczenie. Zarówno Anica jak i Asseco BS chcą rosnąć organicznie i walczyć o kontrakty jakością oferowanych rozwiązań, dlatego wierzę, że fuzja jest dobrym kierunkiem rozwoju, ponieważ jeszcze bardziej wzmocni nasz potencjał. – mówi Wojciech Barczentewicz, Wiceprezes Zarządu Asseco BS, Prezes Zarządu Anica System.

Asseco BS realizując cele emisji, 30 listopada 2007r. zakupiło od Asseco Poland S.A. 60,56% akcji Anica System S.A. W kwietniu 2008 zostały podpisane umowy z dotychczasowymi akcjonariuszami Anica System, w wyniku których Asseco BS przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji firmy.

Artykuł został dodany przez firmę

Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Business Solutions SA jest jednym z czołowych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw na rynku polskim. Firma oferuje systemy ERP dla wszystkich segmentów rynku (małych, średnich, dużych).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły