Artykuł Dodaj artykuł

Ustawa deweloperska – analiza i interpretacja nowych regulacji prawnych oraz ich konsekwencji dla działalności deweloperskiej

29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tak zwana ustawa deweloperska.

29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tak zwana ustawa deweloperska. Regulacja ta wprowadzając rewolucyjne zmiany na rynku deweloperskim budzi szereg wątpliwości i bywa różnie interpretowana w niektórych zasadniczych aspektach.

Przepisy przewidują, że deweloper będzie musiał zapewnić nabywcy mieszkania lub domu co najmniej jeden z czterech tzw. "środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową albo bankową, lub też otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ustawa reguluje treść umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki stron. Określa też zasady dotyczące postępowania upadłościowego wobec dewelopera.  Obowiązkiem stanie się zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego a koszty aktu obciążą po połowie nabywcę i dewelopera. Dodatkowo roszczenia nabywców o wybudowanie domu/wyodrębnienie lokalu i przeniesienie ich własności, będą obowiązkowo ujawniane w księdze wieczystej, dzięki czemu zyskają rozszerzoną skuteczność wobec osób trzecich. Każdy deweloper będzie zobowiązany do przygotowania prospektu informacyjnego, który będzie zawierał nie tylko dane na temat realizowanej budowy, ale również dane o sytuacji prawno-finansowej dewelopera, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty architektoniczno-budowlane, a także przykłady poprzednich ukończonych inwestycji.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

• Jakie są nowe obowiązki i nowe koszty obciążające deweloperów?
• Jak uregulowano treść umowy deweloperskiej ?
• Jak powinny wyglądać obligatoryjne prospekty informacyjne ?
• Które inwestycje są wyłączone z obowiązku prowadzenia rachunku powierniczego ?
• Kiedy możemy mówić o rozpoczęciu sprzedaży inwestycji ?

Więcej informacji na temat Konferencji znajduje się na stronie www.canfor.pl

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.