Artykuł Dodaj artykuł

Idą zmiany na rynku e-commerce!

Implementacja nowej dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej rynku B2C, wprowadzi wiele modyfikacji dotyczących prowadzenia sklepów internetowych.

Implementacja nowej dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej rynku B2C, wprowadzi wiele modyfikacji dotyczących prowadzenia sklepów internetowych. Kluczowym celem zarządzenia jest zwiększenie ochrony konsumentów podczas e-zakupów, co oznacza wprowadzenie nowych obowiązków dla sprzedających, ale także ułatwi im pozyskiwanie klientów spoza granic własnego kraju.

Jak mówią badania z 2011 roku kupujemy przez Internet, bo to dla prawie połowy z nas oszczędność czasu, wygoda oraz niższe ceny. W Polsce, w tamtym czasie, mieliśmy do dyspozycji ok. 10 tys. wirtualnych sklepów, z których skorzystało blisko ¾ Internautów, a na e-aukcjach licytowało 80% użytkowników Internetu. E-handel, czyli e-commerce stanowił 33,5% udziałów w ogólnym wolumenie sprzedaży. Prognozy na rok 2012 mówią o 17% wzroście wartości transakcji, na co wpłynie głównie wzrost obrotów zagranicznych oraz intensyfikacja transakcji dokonywanych za pomocą smartphonów (m-commerce).

Jak czytamy w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE, kryzys gospodarczy wymusza nowe formy działalności, co sprzyja rozwojowi innowacyjnych gałęzi gospodarki. Sprzedaż międzynarodowa daje możliwość wejścia na nowe rynki oraz znacznego zwiększenia liczby potencjalnych konsumentów. Nie dziwi zatem potrzeba uaktualnienia zasad rządzących sprzedażą w Internecie, konieczna jest próba dopasowania prawa do innowacyjnych modeli biznesowych.

Państwa członkowskie mają 2 lata na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r., co w praktyce oznacza, że w Polsce musi ona zostać uchwalona i ogłoszona do 13 grudnia przyszłego roku, zaś, zgodnie z okresem przejściowym, wejść w życie najpóźniej 13 czerwca 2014 r.

Co zyskają e-konsumenci dzięki wprowadzonym zmianom? Z pewnością większą przejrzystość cen produktów – konieczność prawidłowego informowania o dodatkowych kosztach oraz ochronę przed ukrytymi opłatami – kupujący będzie musiał potwierdzić, iż rozumie i akceptuje konieczność zapłacenia za usługę – zniesie to możliwość wprowadzania nas w błąd co do ich bezpłatności. Zostaną także zniesione opłat za korzystanie z kart kredytowych oraz infolinii prowadzonej przez sprzedawcę. Ponadto, nie będzie dłużej możliwe automatyczne zaznaczanie przez przedsiębiorców pól w zamówieniu (np. dotyczących dodatkowych usług czy produktów); dyrektywa nakazuje, iż tylko konsumenci będę mieli prawo zaznaczać wybrane przez siebie opcje związane z nabyciem towaru czy usługi. Obowiązkiem stanie się podawanie jasnej informacji o tym, kto ponosi koszty przesyłki towaru (przy produktach wielkogabarytowych ceny przybliżonej).

Wiele zmian związanych jest z odstępowaniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Zostanie wprowadzony nowy formularz – jednolity dla całej Unii, a także wydłużony czas – do 14 dni – umożliwiający rezygnację z umowy, także od aukcji internetowych. W chwili obecnej w Polsce mamy na to 10 dni, a dotychczasowe regulacje UE gwarantują nam jedynie 7 dni. Dużą zmianą będzie narzucenie na sprzedawcę obowiązku zwrócenia nam wpłaconej mu kwoty w ciągu 14 dni. Co więcej, zwrot kosztów będzie obejmował także koszt wysyłki towaru do zamawiającego.

Jednym z głównych celów wprowadzonej dyrektywy jest harmonizacja przepisów w całej Europie, co ma sprzyjać tworzeniu równych szans oraz obniżeniu kosztów transakcji zagranicznych. Ma także podnieść poziom zaufania obywateli innych krajów Unii do polskich sklepów i sprzedawców, co w połączeniu z konkurencyjnymi, w porównaniu z zachodem, cenami powinno przełożyć się na obroty rodzimych przedsiębiorstw.

Sprzedawcom zaleca się, w celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji, przegląd środowiska prawnego oraz praktyki własnego e-sklepu: jego regulaminów, formularzy, ilości i jakości udzielanych informacji, etc., pod kątem ich zbieżności z nowymi przepisami. Profesjonalnie i szybko wykona to za nas sprawdzone i kompetentne biuro rachunkowe, jak np. stołeczne WL Accountancy Sp. z o.o. Ponadto, w celu wykorzystania szans, jakie daje dyrektywa, zachęca się do tworzenia wielojęzycznych stron internetowych, a także nawiązywania relacji z kontrahentami umożliwiającymi sprawną obsługę klientów na terenie całej Europy.

Jakie jeszcze zmiany na rynku handlu internetowego przyniesie dyrektywa? Zwiększenie konkurencji wywołane poszerzeniem rynku może przełożyć się na korzystniejsze ceny produktów czy usług, a z pewnością da nam dostęp do dóbr do tej pory niedostępnych na rynku krajowym. Niestety nowe prawo i nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców spowodują wzrost kosztów prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. Wróży się przyspieszenie procesu konsolidacyjnego na rynku e-commerce oraz usług komplementarnych. Większym przedsiębiorcom (powyżej 10 pracowników) łatwiej będzie obsłużyć zagraniczne zamówienia, a co za tym idzie mają większą szanse zyskać na wprowadzonych zmianach. Poza tym stać ich będzie na utrzymanie konkurencyjnych cen, przede wszystkim w zakresie kosztów transportu.

Podobne artykuły