Artykuł Dodaj artykuł

Pragma Faktoring konsekwentnie w kierunku bezpieczeństwa aktywów

29 sierpnia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane finansowe po czterech kwartałach.  Zgodnie z zapowiedziami Spółka rozwija działalność faktoringową i pracuje nad strukturą portfela faktoringowego, ograniczając równolegle znacząco usługi pożyczkowe.

29 sierpnia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane finansowe po czterech kwartałach.  Zgodnie z zapowiedziami Spółka rozwija działalność faktoringową i pracuje nad strukturą portfela faktoringowego, ograniczając równolegle znacząco usługi pożyczkowe.

Mimo wysokiej dynamiki sprzedaży w roku 2015 w pierwszym półroczu tego roku udało się znów zwiększyć saldo portfela faktoringowego, które wzrosło o 17%, tj. do kwoty ponad 75 mln zł. O 15 % wzrosła wartość przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu. Spółka utrzymuje wysoką dywersyfikację portfela dekoncentrując ryzyko. 

W pierwszym półroczu kolejny raz największy wzrost sprzedaży Pragma Faktoring odnotowała w zakresie faktoringu ubezpieczonego z regresem – o 52% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co stanowi 66% sfinansowanych w tym okresie faktur. 

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (w tys. zł) 
  I półrocze 2016 I półrocze 2015  r/r
Faktoring z regresem 78 531  104 775 75%
Faktoring ubezpieczony z regresem 129 927 85 404 152%
Faktoring eksportowy  w tym: 36 139  42 831 84%
- z regresem 4 264 9 673 44%
-ubezpieczony z regresem 31 875 33 159 96%
FAKTORING RAZEM 244 596 233 010 105%
POŻYCZKI 8 434 30 239 28%
RAZEM  253 030 263 248 96% 

Realizując strategię zwiększonego bezpieczeństwa aktywów Spółka konsekwentnie ogranicza nową sprzedaż w zakresie pożyczek. W raportowanym okresie spadła ona aż o 70%, a pozostałe saldo w większości jest zabezpieczone i rozliczane cesjami istniejących i przyszłych wierzytelności Klienta, a więc w istocie mają charakter quasi faktoringowy.

„Obecnie bez większych przeszkód realizujemy obrane kierunki strategiczne. Jakość naszego portfela finansowanych należności jest na tyle wysoka, że Spółka jest wiarygodnym kredytobiorcą i emitentem obligacji, co ma dla naszej działalności zasadnicze znaczenie. Wciąż szukamy nowych kierunków, które pozwolą utrzymać jakość aktywów, ale i zwiększyć sprzedaż i rentowność. Stąd tegoroczne inwestycje” - komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA. 

Pragma Faktoring poinformowała o umowie inwestycyjnej z Lease Link Sp. z o.o., która specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.
  
„Widocznych efektów synergii, także w zakresie transferu know-how, spodziewamy się jeszcze w tym roku” – podsumowuje Tomasz Boduszek.  

Podobne artykuły