Artykuł Dodaj artykuł

Nowa ustawa obniży koszty spłaty kredytu o 11 000 zł

Kredyty hipoteczne zwykle zaciągane są na 20-30 lat, ale czasami zdarza się, że są spłacane przed terminem. W takiej sytuacji bank może naliczyć wysoką prowizję.

logo ExpanderKredyty hipoteczne zwykle zaciągane są na 20-30 lat, ale czasami zdarza się, że są spłacane przed terminem. W takiej sytuacji bank może naliczyć wysoką prowizję. Nowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym zakłada jednak, że po 3 latach instytucje finansowe nie będą mogły już nas obciążać takimi opłatami. Dodatkowo będą musiały zwrócić część prowizji za udzielenie kredytu. Z wyliczeń Expandera wynika, że zmiany te pozwolą zaoszczędzić nam nawet 11 000 zł.

Podejmując decyzję o zakupie mieszkania, nierzadko towarzyszy nam myśl, że spędzimy w nim resztę swojego życia. Czasami los płata nam różne figle. Może okazać się, iż zostaniemy zmuszeni do przeprowadzki spowodowanej zmianą pracy. Zdarza się też, że para kupująca mieszkanie, z czasem podejmuje decyzję o zakończeniu związku. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż lokalu i spłacenie wspólnego długu.

W sytuacji zarówno częściowej, jak i całkowitej spłaty przed terminem, banki naliczają zwykle opłatę wynoszącą ok. 2% wpłacanej kwoty. Jeśli więc pierwotnie pożyczyliśmy 300 000 zł i po trzech latach zostało nam 280 000 zł, to w sytuacji całkowitej spłaty możemy być zmuszeni zapłacić bankowi dodatkowe 5 600 zł prowizji. Trzeba jednak dodać, że zwykle po 5 latach następuje zwolnienie z tej opłaty, choć są od tej zasady wyjątki i np., w Banku Pekao obowiązuje ona przez cały okres. Już niedługo kwestia ta prawdopodobnie zostanie uregulowana przez ustawę o kredycie hipotecznym. Opublikowany niedawno nowy projekt zakłada, że opłata będzie mogła być naliczana przez maksymalnie 3 lata. W opisanym wyżej przypadku oznacza to, że dzięki nowym przepisom możemy zaoszczędzić 5 600 zł.

Projekt ustawy daje jeszcze inną korzyść. Obecnie wcześniejsza spłata ma tylko taką zaletę, że od nadpłaconej kwoty nie będą już naliczane odsetki. Nowe przepisy dodatkowo nakazują bankom zwrócić również części prowizji za udzielenie kredytu i innych opłat, które klient już wcześniej poniósł. W praktyce oznacza to, że jeśli prowizja wyniosła np. 6 000 zł (2% od 300 000 zł) i później, zamiast po 30 latach dług został spłacony po 3 latach, bank będzie musiał oddać 5 400 zł. W sumie, dzięki uniknięciu jednej prowizji i zwrotowi części drugiej, kredytobiorca przy całkowitej spłacie zobowiązania po 3 latach może zaoszczędzić 11 000 zł. Stanie się tak przy założeniu, że obecnie jego bank stosuje prowizję za wcześniejszą spłatę przez okres dłuższy niż 3 lata.

Konieczność zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu będzie ważną informacją szczególnie dla osób, które dokonują niewielkich nadpłat. Dzieje się tak znacznie częściej niż w przypadku wcześniejszej spłaty. Jeśli przepisy te wejdą w życie, przy każdej nadpłacie, klient otrzyma zwrot części poniesionych opłat. Zwrócona mu suma będzie proporcjonalna do okresu i spłaconej kwoty.

180 zł przy nadpłacie 10 000 zł

Ile wyniesie zwrot przy częściowej nadpłacie? Przyjmijmy opisany już przykład kredytu na 300 000 zł, na 30 lat z odsetkami za udzielenie wynoszącymi 2%. Prowizja za jego udzielenie wyniosła 6 000 zł. Jeśli po 3 roku nadpłacimy 10 000 zł, to od tej kwoty trzeba policzyć prowizję za pozostałe 27 lat. Zwrot wyniesie w tym przypadku 180 zł.

Podobne artykuły