Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r.  W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem.   

Akademia LTCA logo
 

Podatek VAT 2018/2019

TERMIN

27.09.2018

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2018 r. i planowanych na 2019 r.  W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca wprowadzenia mechanizmy split payment oraz implikacji praktycznych związanych z jego stosowaniem. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem przez MF mechanizmów zmierzających do uszczelnienia systemu VAT (takich jak m.in. STIR, biała lista podatników) oraz związane z rewolucyjnymi zmianami w zakresie kas fiskalnych.

Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, w tym w aspekcie VAT oraz omówienie sposobów na ograniczenie ewentualnych ryzyk. W tym zakresie poruszona zostanie również kwestia dotycząca tzw. należytej staranności w VAT.

ADRESACI SZKOLENIA

Grupa docelowa szkolenia to Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu.


PROGRAM SZKOLENIA
 

I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – 1 lipca 2018 r.:

 • Mechanizm podzielonej – zasady działania.
 • Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
 • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
 • Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
 • Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
 • Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
 • Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
 • Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
 • Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
 • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 • Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

 • Czym jest należyta staranność?
 • Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
 • Metodyka należytej staranności.
 • Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
 • Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
 • Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

 • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
 • Czarna lista podatników.
 • Inne mechanizmy zmierzające do ograniczenia wyłudzeń VAT.
 • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
 • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
 • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
 • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
 • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
 • Nowe zasady zwrotu VAT.
 • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
 • Możliwe obniżenie sankcji w VAT.
 • Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
 • Nowe zasady opodatkowania bonów.

VI. Zmiany w VAT z 2017 r.

 • Nadużycie prawa na gruncie VAT.
 • Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. w zakresie odwrotnego obciążenia, w tym w zakresie usług budowlanych.
 • Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 • Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.
 • Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących 2017 / 2018.
 • Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów.
 • Nowe uprawnienia organów podatkowych oraz ryzyka podatkowe związane z rejestracją wykreślaniem podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
 • Pozostałe zmiany – odpowiedzialność solidarna, zwolnienia podmiotowe.

V. VAT – zagadnienia bieżące

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych.
 • Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
 • Fakturowanie i refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 • Odliczanie VAT – przegląd problemów

VI. Przegląd orzecznictwa i interpretacji i problemów praktycznych z zakresu VAT (in. możliwość odliczenia VAT od faktury otrzymanej od podatnika nieaktywnego lub niezarejestrowanego, problematyka tzw. „pustych faktur” zasady opodatkowania menadżerów, samochody w firmie a VAT,

 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>

Podobne artykuły

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.