Artykuł Dodaj artykuł

PIPT w awangardzie światowego przemysłu targowego

Badanie wpływu targów na rozwój gospodarki to temat raportu, który jest opracowywany przez Komitet Stowarzyszeń UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

Logo Polska Izba Przemysłu Targowego, PIPTBadanie wpływu targów na rozwój gospodarki to temat raportu, który jest opracowywany przez Komitet Stowarzyszeń UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.  Raport będzie zawierał istotne aspekty unikatowych badań, uznanych za wzorcowe w Europie, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech oraz w Polsce - przez Polską Izbę Przemysłu Targowego.

Powstający raport UFI był dyskutowany w trakcie  jednego z posiedzeń Komitetu Stowarzyszeń UFI odbywające go się w ramach  Otwartego Seminarium UFI w Europie,  zorganizowanego w czerwca br. Malmö. W dyskusjach nad wyglądem i rolą raportu  uczestniczył prezes PIPT, Andrzej Byrt. Raport ma zawierać propozycję ujednoliconej terminologii i metodologii badań, aby w ten sposób posłużyć jako pomoc innym organizacjom branży targowej na świecie. Działania UFI w temacie badań wpływu na gospodarkę zmierzają  ostatecznie do opracowania szacunkowych danych prezentujących globalny efekt gospodarczego oddziaływania targów na rynek pracy. Pierwszy etap badania UFI dotyczy jednak Europy.

Rzetelna ekspertyza

Polska Izba Przemysłu Targowego od lat realizuje szeroki zakres działań promocyjnych, a wśród nich również projekty skomplikowane, których realizacja pociąga za sobą zaangażowanie zarówno kompetentnych osób, jak i konkretnych środków finansowych. Do takich projektów należało właśnie przeprowadzone w latach 2008-2009, wspólnie przez PIPT i Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierowanego przez dr Jerzego Kuczyńskiego, badanie oddziaływania targów na gospodarkę kraju. Aktualną syntezę tych badań, opracowaną przez ekspertów CEG, Izba przekazała na przełomie maja i czerwca do UFI. Publikacja nosi tytuł „Wpływ przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę – synteza” .

Wyniki badań wyraźnie wskazują jak duży wpływ na gospodarkę polską mają targi. Przemysł targowy generuje od 1,8 do nawet 2 mld zł wpływów dla polskiej gospodarki. Roczne wydatki wszystkich wystawców i zwiedzających biorących udział w targach, organizowanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu targowego, wynoszą 953,4 mln. Natomiast goście targowi wydają rocznie 446,4 mln zł. Do tego należy dodać wpływy z podatków PIT i CIT na łączną kwotę prawie 28 mln oraz nakłady na inwestycje związane z targami.

Polskie badania docenione

Unikatowy charakter polskich badań, w tym interesująca, zdaniem ekspertów światowych metodologia zadecydowały o włączeniu badań do Raportu UFI, mającego stanowić ważny materiał pomocny w działalności lobbingowej na rzecz przemysłu targowego w Unii Europejskiej.

Polska Izba Przemysłu Targowego i jej Członkowie wykorzystują treść publikacji w prowadzonych działaniach promocyjnych i lobbingowych, mających na celu uświadamianie o sile pozytywnego wpływu przemysłu targowego na gospodarkę całego kraju. 

Podobne artykuły