Artykuł Dodaj artykuł

Nowości podatkowe w 2020 roku

W rozliczeniach swoich deklaracji podatkowych w przyszłym roku, podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowych opcji, zaproponowanych przez ustawodawcę. Będą to nowoczesne technologie dostępne dla większej ilości podatników oraz różne formy wsparcia – między innymi nowe ulgi podatkowe. Na co więc zwrócić uwagę w 2020 roku rozliczając PIT? Jakie możliwości planuje udostępnić Ministerstwo?

W rozliczeniach swoich deklaracji podatkowych w przyszłym roku, podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowych opcji, zaproponowanych przez ustawodawcę. Będą to nowoczesne technologie dostępne dla większej ilości podatników oraz różne formy wsparcia – między innymi nowe ulgi podatkowe.

Nowości podatkowe w 2020 roku
Na co więc zwrócić uwagę w 2020 roku rozliczając PIT? Jakie możliwości planuje udostępnić Ministerstwo?

Nowa ulga podatkowa – ulga termoizolacyjna

W ramach dokonywanych przez podatników zakupów w 2019 roku, przy rozliczeniu PIT w 2020 roku, część z nich będzie mogła skorzystać z nowej ulgi. Jest to tak zwana ulga termoizolacyjna. Jej twórcom przyświecał cel ochrony środowiska i wsparcia dla osób, które chcą zbudować czy też wyremontować swoje domy - z założeniem wykorzystania instalacji oraz urządzeń zmniejszających emisję szkodliwych substancji związanych z ogrzewaniem domu. Pula środków, które może wykorzystać podatnik (uzyskać maksymalną wysokość ulgi) to aż 53 000 zł - jest więc nad czym pomyśleć.

Rozszerzenie działania systemu „Twój e-PIT”

Od 2019 roku uruchomiony został nowy, elektroniczny sposób rozliczenia deklaracji podatkowej PIT. Dla podatników PIT-37 i PIT-38 (czyli przede wszystkim osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, a także pracujących na podstawie umów zlecenia, czy umów o dzieło), Krajowa Administracja Skarbowa zaproponowała użytkownikom systemu gotowe, przygotowane formularze księgowe. Podatnicy mieli możliwość zapoznania się z nimi, akceptacji, odrzucenia – lub nawet niepodejmowania żadnych kroków, przez co PIT zostawał uznany za zaakceptowany i złożony przez podatnika. Takie rozwiązanie miało z założenia więc ułatwić pracę wielu osób. Od przyszłego roku ustawodawca postanowił rozszerzyć krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z usługi „Twój e-PIT”, wskazując przede wszystkim małe działalności gospodarcze, rozliczające się za pomocą PIT-36 PIT-36L oraz PIT-28. Nadal dostępne będą również możliwości rozliczania PIT w sposób elektroniczny, ale indywidualny - czyli z pomocą własnych programów umożliwiających złożenie PIT przez Internet.

Nowe ulgi i wsparcie oświaty

Kolejnym celem wspieranym przez ustawodawcę, co znalazło wymiar we wprowadzanych ulgach podatkowych, jest oświata. W tej materii próbuje on zachęcić przedsiębiorców (osoby prowadzące działalność gospodarczą) do inwestycji związanych z edukacją. Przekazując darowizny na rzecz określonych placówek, przedsiębiorcy mają mieć realną możliwość wsparcia edukacji, mającej na celu tworzenie nowych pokoleń odpowiednich, przygotowanych pracowników (a nie kolejnych mas bezrobotnych absolwentów). Dlatego, wybierając publiczną placówkę kształcenia zawodowego (na przykład technika, branżowe szkody, szkoły policealne, szkoły artystyczne oraz inne), podatnik będzie mógł przekazać materiały dydaktyczne lub środki trwałe, a następnie będzie mógł wykorzystać nową ulgę na darowiznę na cele oświatowe. Żeby zachęcić podatników, zakreślono dość długie ramy czasowe przydatności takich przekazywanych rzeczy – nie muszą być one nowe, mogą mieć nawet do 12 lat.

Podobne artykuły