Artykuł Dodaj artykuł

Terminal płatniczy od fundacji Polska Bezgotówkowa

Polska Bezgotówkowa jest fundacją, która na polskim rynku działa stosunkowo krótko, jednak jej wkład w rozwój przedsiębiorczości i handlu jest nieoceniony. Swoim programem o tej samej nazwie zachęciła już tysiące przedsiębiorców do poszerzenia możliwości płatności za produkty i usługi przez terminal płatniczy, a więc kartą lub telefonem.

Terminal płatniczy od fundacji Polska Bezgotówkowa

Polska Bezgotówkowa jest fundacją, która na polskim rynku działa stosunkowo krótko, jednak jej wkład w rozwój przedsiębiorczości i handlu jest nieoceniony. Swoim programem  o tej samej nazwie zachęciła już tysiące przedsiębiorców do poszerzenia możliwości płatności za produkty i usługi przez terminal płatniczy, a więc kartą lub telefonem.

  1. Czym jest fundacja Polska Bezgotówkowa?
  2. Terminal płatniczy w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa

Fundacja stworzyła specjalny program, do którego mogą przystąpić mali i średni przedsiębiorcy. Na specjalnych warunkach pozyskują oni do swojej firmy terminal płatniczy, którego użytkowanie przez pierwszych 12 miesięcy jest całkowicie bezpłatne!

Czym jest fundacja Polska Bezgotówkowa?

Polska Bezgotówkowa to inicjatywa, która połączyła specjalistów z czołowych firm, oferujących rozwiązania płatności bezgotówkowych w Polsce, z przedstawicielami Związku Banków Polskich, Rady Wydawców Kart Bankowych i Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Działalność fundacji wspiera również Ministerstwo Finansów. 

Głównym celem statutowym fundacji jest propagowanie obrotu bezgotówkowego wśród obywateli Polski, a tym samym promocja innowacji technologicznych związanych z płatnościami bezgotówkowymi. Polska Bezgotówkowa prowadzi liczne działania informacyjne, dzięki którym wśród obywateli rośnie świadomość i wiedza o mechanizmach rządzących płatnościami bezgotówkowymi, o ich bezpieczeństwie i podstawowych zasadach ekonomii.

Terminal płatniczy w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to flagowy produkt fundacji. W ramach tego projektu mali i średni przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy swojej działalności nie akceptowali płatności innych niż gotówkowe, mogą bezpłatnie otrzymać terminal płatniczy. Fundacja pokrywa koszty jego dostawy, instalacji oraz utrzymania przez 12 miesięcy lub do osiągnięcia limitu 100 tys. obrotu na terminalu, licząc od dnia instalacji.

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do programu, może otrzymać maksymalnie trzy terminale płatnicze, a okres promocji jest liczony dla każdego z nich osobno. Po upływie bezpłatnego okresu uczestnik programu musi finansować użytkowanie terminala samodzielnie, na podstawie warunków przedstawionych przez agenta rozliczeniowego. Przedsiębiorcy mają jednak możliwość wyboru agenta, ponieważ terminale płatnicze dostarczane są przez dziesiątki firm, wśród których znajdują się czołowe, działające w Polsce banki.

Podobne artykuły