Artykuł Dodaj artykuł

Mieszkaniowy rachunek powierniczy – co trzeba o nim wiedzieć?

W świetle obowiązującego prawa, każdy deweloper powinien otworzyć specjalny rodzaj rachunku bankowego.

W świetle obowiązującego prawa, każdy deweloper powinien otworzyć specjalny rodzaj rachunku bankowego. Ustawa deweloperska, która pojawiła się przed kilkoma laty zabezpiecza zarówno interesy kupującego mieszkanie, jak i inwestora. Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest korzyścią dla obu stron. Ochrona przysługuje zwłaszcza osobie fizycznej – niezależnie czy działa jako konsument, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Co to jest rachunek powierniczy?

Umowa pisemna pomiędzy deweloperem, a bankiem jest zawierana w celu założenia mieszkaniowego rachunku powierniczego. Warto zaznaczyć, że nabywca nie ma możliwości ingerowania w jej treść. Co to oznacza w praktyce? Dokument może być załącznikiem do umowy deweloperskiej, z którą zapoznaje się nabywca przed zakupem nieruchomości. Instytucja finansowa powinna ocenić wzór umowy, a także zobligowana jest do prowadzenia ewidencji operacji – wpłat i wypłat oddzielnie dla każdego kupującego mieszkanie lub dom. Bank zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy bankowej i może informować jedynie o ogólnym saldzie konta. Opłaty oraz prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego leżą po stronie dewelopera.

Jak działa mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Zasady działania rachunku powierniczego znajdują się w art. 59 Prawa bankowego. Natomiast przepisy ogólne są określone w Kodeksie cywilnym. O tym, że mieszkaniowy rachunek powierniczy jest korzyścią zarówno dla dewelopera, jak i nabywcy wiadomo już od dawna. W takim przypadku inwestor zwiększa swoją wiarygodność na rynku oraz spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Posiada również dostęp do historii wpłat, które zostały wykonane przez klienta. Nabywca może liczyć na weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego, przez to wzmacnia bezpieczeństwo prowadzonych transakcji pieniężnych. Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest dobrym narzędziem do rozliczeń pomiędzy powiernikiem a powierzającym.

Rodzaje rachunków powierniczych

Zamknięte i otwarte rachunki powiernicze służą do wpłacania środków pieniężnych na zakup nieruchomości. Tym sposobem nabywca dokonuje rozliczeń. Ustawa deweloperska z dnia 16 września 2011 roku to akt prawny, który reguluje prawa oraz obowiązki dewelopera przy inwestycjach z rynku pierwotnego. W związku z tym fundusze wpłacane przez kupującego są lepiej chronione. W określonych sytuacjach powierzający pieniądze może domagać się zwrotu całości wpłaconej kwoty od banku. W ofercie instytucji bankowych znajduje się:

  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, z którego wypłata środków następuje jednorazowo,
  • otwarty rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową,
  • otwarty rachunek powierniczy z gwarancją bankową,
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wypłata zdeponowanych środków zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.

Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości dewelopera, zgromadzone pieniądze są przekazywane nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Art. 52 Prawa bankowego reguluje treść i formę umowy o rachunek powierniczy, a także określa warunki, jakie powinny być spełnione do wypłaty środków. 

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.

Podobne artykuły