Artykuł Dodaj artykuł

Biała lista VAT. Dlaczego warto się na niej znaleźć?

Z pewnością wszystkim podatnikom w Polsce zależy na uniknięciu konfliktów z urzędem skarbowym.

Z pewnością wszystkim podatnikom w Polsce zależy na uniknięciu konfliktów z urzędem skarbowym. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT mogą spodziewać się szczegółowej kontroli skarbowej. Równie ważne jest to dla obu stron umowy, gdyż niepoprawne naliczenie podatku VAT skutkuje dokładnym przejrzeniem wszystkich transakcji u obu kontrahentów. Jeśli chcesz współpracować z zaufanymi, solidnymi firmami, sprawdź, czym jest biała lista podatników VAT.

Biała lista VAT

Biała lista podatników VAT - co to takiego?

Biała lista podatników VAT zestawia przedsiębiorstwa, które dołączyły do rejestru VAT. Można na niej sprawdzić, czy kontrahent w dniu transakcji widnieje jako czynny płatnik VAT. Biała lista VAT obejmuje informacje na temat rachunków bankowych, które są przypisane do danego kontrahenta. Dodatkowo sprawdzi się w niej, czy na fakturze znajdują się poprawne informacje na temat adresu i nazwy podatnika.

Korzystanie z białej listy podatników VAT zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Dzięki niej ogranicza się ryzyko, że płatność za wykonaną usługę lub zakupiony towar trafi do nieuczciwego przedsiębiorcy.

Numery rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców z białej listy podatników VAT

Biała lista VAT ma znaczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. W celu pokrycia VAT z faktury z otrzymanego podatku powinno się mieć pewność, że kontrahent jest uczciwy. W przeciwnym razie można narazić się na oskarżenia o wyłudzenie podatku VAT. Jest to poważne przestępstwo skarbowe.

Na białej liście znajdzie się numery rachunków bankowych służące do dokonywania płatności metodą split payment. Dzięki temu pozna się konto do zapłaty ceny netto oraz należnego podatku VAT. Wykaz podatników VAT jest ogólnodostępny, dlatego bez trudu znajdzie się w nim wszystkie informacje niezbędne do wykonania bezpiecznej transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami.

biała lista podatników vat

Status kontrahenta na białej liście VAT - jakie informacje zawiera?

Status podatnika na białej liście VAT zawiera szereg istotnych informacji o przedsiębiorstwach. W wykazie znajdują się dane na temat nazwy firmy, statusu podmiotu w VAT i numeru REGON. Ponadto lista prezentuje jego numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, będący jednym z najważniejszych elementów na fakturze. Użytkownik może również sprawdzić, czy kontrahent to aktualnie podatnik vat czynny, czy też zwolniony.

Jak znaleźć kontrahenta na białej liście VAT?

Wyszukiwarka podmiotów na białej liście podatników VAT numery identyfikacji podatkowej umożliwiają znalezienie odpowiedniego kontrahenta i sprawdzenie jego statusu. Do odnalezienia danej firmy można użyć również numeru rachunku bankowego, który powinno się skontrolować przed dokonaniem przelewu lub w ciągu 3 dni od wysłania płatności. Jeśli numer rachunku na białej liście jest inny niż ten, na który wysłano podatek VAT, powinno się niezwłocznie wyjaśnić tę rozbieżność.

Jeśli płatności za usługę lub zakupiony towar dokonano na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT, odliczenie poniesionych wydatków w kosztach podatkowych będzie niemożliwe. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty podatkowej lub ryczałtu, odpowiadają solidarnie za niepoprawnie opłacony VAT wraz z kontrahentem. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przedsiębiorca nie ureguluje VAT za wykonaną usługę, nabywca zostanie zmuszony do ponownego zapłacenia podatku, nawet gdy wcześniej pokrył go w kwocie brutto transakcji. Oznacza to spore straty finansowe, zwłaszcza w przypadku stawki VAT w wysokości 23%.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły