Artykuł Dodaj artykuł

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how - dlaczego warto je zabezpieczyć?

Internet, nowe technologie i sztuczna inteligencja stały się wyznacznikiem rozwoju ekonomicznego Europy. Właściwa i skuteczna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i know-how stanowią wyzwanie dla prawników, specjalistów IT oraz władz Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how - dlaczego warto je zabezpieczyć?

Internet, nowe technologie i sztuczna inteligencja stały się wyznacznikiem rozwoju ekonomicznego Europy. Właściwa i skuteczna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i know-how stanowią wyzwanie dla prawników, specjalistów IT oraz władz Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z poufnością danych, sposobami ich zabezpieczenia oraz wpływem ustawodawstwa europejskiego na polskie przepisy, będzie miało miejsce podczas dwudniowych warsztatów: Prawne i praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warsztaty online będą  przeprowadzony w terminie 29-30.03.2023r.

Warto zapoznać się z głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas zaplanowanych wystąpień prelegentów.

Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

W Art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarta jest krótka definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. W świetle prawa jest nią informacja z jakiegokolwiek obszaru działania firmy, która nie jest powszechnie znana, jest poufna oraz zostały podjęte kroki w celu zachowania jej w poufności. Miano tajemnicy przedsiębiorstwa będą mogły posiadać tylko dane spełniające wszystkie podane wymagania. Właściciel firmy ma prawo sam zdecydować, które informacje muszą być poufne, jednak powinien zachować rozsądek i obiektywizm. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje, które są ogólnie dostępne i powszechnie znane. Zgodnie z zapisami Art. 11 mogą nimi być na przykład zestawienia rabatów dla kontrahentów, plany marketingowe związane z prowadzeniem nowej usługi lub przepis wykonania produktu spożywczego.

Dopełnieniem definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej funkcjonowania w polskim prawie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Jej zadaniem jest wyznaczenie zasad, które muszą spełniać wszystkie państwa członkowskie.

Zachowanie poufności oraz skuteczne zabezpieczenie know-how

Zmiany w prawie pracy, które zostały podyktowane dostosowaniem polskich przepisów do wytycznych zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) budzą wiele kontrowersji i pytań o bezpieczeństwo poufnych danych przedsiębiorstwa. Właściciele firm mają obawy, czy tajemnice przedsiębiorstw będą właściwie chronione i czy w razie procesu sądy będą miały podstawę prawną do orzekania winy o niedochowaniu tajemnicy przez obecnego lub byłego pracownika. Najwięcej zastrzeżeń wywołuje zapis, który zezwala pracownikom na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, co mogłoby łączyć się z wypływem wiedzy i know-how. Wydaje się, że przedsiębiorstwa powinny w tej sytuacji przyłożyć szczególną wagę do sporządzania rzetelnych umów o zachowaniu poufności. W jej zapisach powinny znaleźć się między innymi kary za złamanie tajemnicy oraz dokładne wytyczne dotyczące wymagań pracodawcy odnośnie do pracownika, który zakończy pracę w firmie. Zawarcie NDA jest spełnieniem warunku o podjęciu kroków w kierunku wskazania i nazwania, co w danej firmie jest rozumiane pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Data Act, a przepisy RODO

Data Act jest dokumentem, który wywołał szeroką dyskusję wśród specjalistów z zakresu prawa, nowych technologii, biznesu, a także zwykłych użytkowników internetu. Głównym zadaniem Data Act jest ułatwienie dostępu do danych, które obecnie mają w posiadaniu jedynie największe przedsiębiorstwa. Nowa regulacja ma działać na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Unii Europejskiej. Według Komisji Europejskiej łatwiejszy przepływ danych oraz ich wielokrotne wykorzystywanie, będzie miało znaczący wpływ na poprawę konkurencyjności całej gospodarki UE.

Niepokój wzbudza konflikt Data Act z przepisami RODO. Akt ma na celu szersze udostępnienie danych, co z kolei koliduje z RODO, które ma za zadanie ścisłe chronienie tych danych. Gwarantem bezpieczeństwa w sporach na tym tle ma być zapewnienie, że przepisy danego kraju będą nadrzędne w stosunku do Data Act.

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu UOKiK

Zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest ochrona konsumentów oraz konkurencji przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez biznes prywatny i instytucje administracji państwowej. Urząd ma prawo wystąpić do przedsiębiorstw o podanie szczegółowych danych związanych z ich działalnością i procesami zachodzącymi w firmie. Przedsiębiorcy, pod groźbą kary, są zobligowani do udzielenia wyczerpującej i zgodnej z prawdą odpowiedzi. Prezes UOKiK może zażądać podania również informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach firma powinna zadbać o właściwe przekazanie danych. Praktycznym rozwiązaniem jest sporządzenie dwóch pism. Jedno powinno zawierać szczegółowe informacje wymagane przez UOKiK, a drugie tylko te, które mogą być dostępne dla wszystkich. Dokumenty powinny być opatrzone formułą - pismo jawne lub pismo poufne. Przedsiębiorca musi również wykazać, że dane objęte są tajemnicą i spełniają wymóg prawny odnośnie do tego co może być uznane za dane poufne. W procesie przekazywania informacji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy budzi ryzyko udostępnienia firmom konkurencyjnym wrażliwych danych handlowych, które mogą wpłynąć negatywnie na działalność przedsiębiorstwa.

Artykuł reklamowy

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.