Oferta pracy

Specjalista ds. rozliczeń i majątku

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Dodano: 2020-02-13 2020-02-13 | ID oferty: 293323 Źródło: praca.plOpis stanowiska:

Do najważniejszych zadań Specjalisty ds. rozliczeń i majątku będzie należało: • zapewnienie obsługi administracyjnej Spółki,

 • prowadzenie dokumentów dotyczących spraw osobowych,

 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji środków trwałych i innych składników majątkowych,

 • opracowanie danych dotyczących majątku w zakresie działalnosci koncesjonowanej,

 • rozliczanie odbiorców zewnętrznych (np. fakturowanie),

 • prowadzenie ewidencji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.Wymagania:

 • wykształcenie – wyższe,

 • znajomość pakietu MS Office w tym MS Excel,

 • mile widziana wiedza z zakresu środków trwałych,

 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

 • umiejętność pracy samodzielnej jak również w zespole,

 • bardzo dobra organizacja i wysokie motywacje do pracy,

 • dokładność, sumienność i obowiązkowość w wykonywaniu powierzonych zadań,

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach,

 • gotowość doskonalenia zawodowego.Oferujemy:

 • umowa o pracę;

 • pełny wymiar czasu pracy;

 • system pracy – jednozmianowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2020r.Forma kontaktu:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 30.03.2020 r. na adres: s.grabowski@d-
energia.pl lub do Spółki D-Energia w Bydgoszczy ul.Ernsta Petersona 7, 85-862 Bydgoszcz. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), w związku z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę D-Energia sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk ds. pomiarów i zabezpieczeń. Oświadczam jednocześnie, że zostałem pouczony o możliwości cofnięcia zgody w każdej chwili i że został wykonany w stosunku do mnie obowiązek informacyjny, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.Informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Spółka D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno (dalej: Administrator).
2. Pana dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest:
a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b. dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
3. Administrator może ujawnić Pana dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 m-cy po zakończeniu procesu rekrutacji, po tym okresie wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana zgody.

Skontaktuj się z firmą:

D-Energia Sp. z o.o.

Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe:

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!
Dziękujemy!