Oferta pracy

Młodszy kontroler skarbowy

Białystok, podlaskie Dodano: 2020-09-15 2020-09-15 | ID oferty: 489122

Numer referencyjny: 68613Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest dziesięciopiętrowy, węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kas rejestrujących, nadawanie numerów ewidencyjnych zgłoszonym przez podatników kasom oraz wykreślanie z ewidencji kas w związku z zakończeniem pracy w trybie fiskalnym oraz w przypadku zmiany właściwości urzędu.
 • Weryfikacja protokołów z przeprowadzonych odczytów zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej w związku z zakończeniem pracy w trybie fiskalnym lub wymianą pamięci oraz współpraca ze służbami wykonującymi serwis kas zgłoszonych do Urzędu.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu zweryfikowania prawidłowości wypełnienia przez podatników obowiązków podatkowych w zakresie terminowości rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, ewidencjonowanie czynności w aplikacji e- ORUS oraz sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
 • Monitorowanie wpłat z tytułu zwrotu ulg na zakup kas fiskalnych przez podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, a po dokonaniu wpłat, sporządzanie rejestrów przypisów na podstawie dokumentów wewnętrznych ZOB-D oraz przekazywanie rejestrów do komórki rachunkowości.
 • Udzielanie informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie stosowania przepisów dotyczących kas rejestrujących i procedury Tax Free.
 • Przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie w systemach informatycznych dokumentów składanych przez klientów urzędu w zakresie kas rejestrujących.
 • Zakładanie i kompletowanie akt podatników użytkujących kasy fiskalne oraz przygotowywanie ich do archiwum.
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatników dokonujących sprzedaży towarów w procedurze Tax Free.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.
 • Rzetelność, dokładność, wnikliwość.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

https://www.praca.pl/mlodszy-kontroler-skarbowy_3699075.html
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
https://www.praca.pl/mlodszy-kontroler-skarbowy_3699075.html

Skontaktuj się z firmą:

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok podlaskie

Dane kontaktowe: